MVO

MVO

Wij zijn van mening dat je als bedrijf ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid moet tonen op sociaal maatschappelijk gebied. Daarom ondersteunen we met onze bedrijven diverse goede doelen, stichtingen en verenigingen.

De Nemesys Groep is o.a. verbonden aan de onderstaande goede doelen:

 

Foto: Victory4All

Milieubeleid

Onze bedrijven hanteren een milieubeleid wat is vastgelegd in het Arbo- en Milieuhandboek. Wij streven ernaar om duurzame middelen aan te schaffen en te gebruiken. Gebruiksmiddelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet en op een verantwoorde manier afgevoerd, zodat de belasting op het milieu zo laag mogelijk is.

De diverse afvalstoffen worden op een veilige en verantwoorde manier afgevoerd. Veilig, zodat er geen gevaar ontstaat voor de werknemers en verantwoord om de belasting voor het milieu zo klein mogelijk te houden. De aanwezige afvalstoffen zijn in een aantal categorieën ingedeeld. Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verzamelen en opslaan van de afvalstoffen, volgens de daarvoor vastgestelde procedure.

 

VCA

NEMESYS is VCA gecertificeerd voor het toepassingsgebied: het aannemen en uitvoeren van ICT dienstverlening in risicovolle omgeving.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Bekijk hier ons VCA certificaat.

Top